Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Στο 48,4% το ποσοστό της Minoan στη Hellenic Seaway

Συνεχίζει να αυξάνει το ποσοστό της στη Hellenic Seaways η Minoan Lines, με στόχο την απόκτηση πλειοψηφικού ελέγχου και του management.H διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της HSW συνεχίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό της κεφάλαιαo έχει διαμορφωθεί στο...
48,4%.

Οικονομικά μεγέθη
Το εννεάμηνο του 2016 συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Minoan.Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 128,0 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 36,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση € 5,3 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 24,4 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση € 6,8 εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.Επιπρόσθετα, κατά την 30/9/2016, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 284,0 εκ. (€2,65 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 162,4 εκ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 31,0 εκ.

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία το εννεάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα – Ηγουμενίτσα –Αγκώνα - Τεργέστη), επιτυγχάνοντας υψηλά εμπορικά μερίδια, σε μια πολύ ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά.Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε συνολικά 322 χιλ. επιβάτες, 82 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 54 χιλ. φορτηγά οχήματα.Τα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά της Αγκώνα διαμορφώθηκαν στο 49,6% για τους επιβάτες, 46,7%για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 55,2% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.