Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης,περιλαμβάνονται 39 θάματα,τα οποία αναλυτικά είναι τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017.
Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017 και εφεξής .
Καθορισμός τέλους διαφήμισης και ρύπανσης για το έτος 2017 και εφεξής.
Καθορισμός δικαιώματος χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2017 και εφεξής.
Διαγραφή - διορθώσεις υποχρεώσεων – παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών.
Έγκριση συσκευασίας - μεταφοράς εκατόν σαράντα εννέα (149) έργων της συλλογής του Χρήστου Δαγκλή από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα και διάθεση πίστωσης ποσού 2.294 ,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 00.6432.001 με τίτλο «Δαπάνες Εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».
Έγκριση διενέργειας της Εργασίας/ Υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
Επιστροφή Ποσών Προνοιακών Επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Διαγραφές κλήσεων Τροχαίας.
Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.
Απ΄ ευθείας εκμίσθωση Σχολικού Κλήρου στη θέση «Κολοκυθιά» Τ.Κ. Μπιζανίου.
Διαγραφή Προστίμου Αυθαιρέτου και Επαναβεβαίωση  στο σωστό Όνομα.
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης  για υποδομές χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης για την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων (Ε.Κ.Χ.Ο.).
Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων α)"Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)" , β)"Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίικα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου" και γ) “Προμήθεια υλικών - εργασιών συντήρησης στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοπάνων”.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για μικτή σύμβαση για : α) «Εργασίες αποκατάστασης από θεομηνίες παραλίμνιας περιοχής Ακτής Μιαούλη» και β) «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης από θεομηνίες παραλίμνιας περιοχής Ακτής Μιαούλη».
Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων – πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, 'Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.΄  Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Έγκριση της αριθ. 200/31-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Έγκριση προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών"
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Έγκριση της αριθ. 201/31-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Προϋπολογισμός έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών"
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Έγκριση της αριθ. 199/31-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήριο εκδήλωσης)»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Συγκρότηση επιτροπών και οργάνων σύναψης συμβάσεων του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας, από υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Έγκριση 6ης αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Σπηλαίου Περάματος
Εισηγητής: κ. Ν. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 411/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Ιωαννίνων». (ΕΠΖ 103/2016)
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου».
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων»
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών»
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΕΛΙΚΟΥ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής»
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΕΛΙΚΟΥ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγκιάδων»
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΕΛΙΚΟΥ (Μειωτικού) του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους»
Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Αγία Μαρίνα Κρύας Δήμου Ιωαννιτών»
Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Συντήρηση συνδετήριας οδού οικισμού Γαϊδουρόραχης με το δρόμο Λογγάδων – Βασιλικής»
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου».
Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή στέγης 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού»
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών»
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναπλάσεις στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων»
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντ. Κολόκα στην Αθήνα.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στην Αθήνα.
Έγκριση μετακίνησης των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Φίλ. Τσουμάνη  (Προέδρου  του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  και Πολιτικού Υπεύθυνου για το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών) και  Ιωάννη  Λιόντου (Αντιδημάρχου και μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής για το ΕΔΔΥΠΠΥ του Δήμου Ιωαννιτών) στην Αθήνα, για συμμετοχή στην Συνάντηση Εργασίας των Δήμων μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ..