Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΖΑΓΟΡΙ-Δρομολογείται η λειτουργία του μουσείου «Αγάπιου Τόλη» στους Κήπους

Με Προγραμματική Σύμβαση, ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ζαγορίου, δρομολογείται η λειτουργία το Λαογραφικού Μουσείου «Αγάπιου Τόλη» στους Κήπους Ζαγορίου. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα χιλιάδες εκθέματα του οι πολυάριθμοι επισκέπτες στου Ζαγορίου. Το Μουσείο παραμένει για χρόνια κλειστό, λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει με την ολοκλήρωση της σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος που θα αναλάβει την διαχείριση του, όπως ήταν η βούληση του διαθέτη. Η Σύμβαση, απόρροια του...
από 27/3/2015 μνημονίου συνεργασίας, με το οποίο Περιφέρεια και Δήμος δεσμεύτηκαν για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου Αγάπιου Τόλη, υπογράφτηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Δήμαρχο Ζαγορίου κ. Βασίλη Σπύρου. Ήδη από τις 13 Αυγούστου 2015 έγινε η παράδοση - παραλαβή του κτιρίου και των εκθεμάτων από την Περιφέρεια στο Δήμο Ζαγορίου, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του από το Δήμο και έως ότου λειτουργήσει το «Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου Τόλη» σύμφωνα με τη βούληση που είχε εκφράσει ο συλλέκτης. Ειδικότερα, με την Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιηθεί το έργο «Λειτουργικές δαπάνες Λαογραφικού μουσείου Αγάπιου Τόλη για τα έτη 2016&2017». Ο συνολικός προϋπολογισμός της διετούς διάρκειας Σύμβασης (εφόσον απαιτηθεί θα επεκταθεί η χρονική διάρκεια της) ανέρχεται στις 20.000 Ευρώ, ποσό που θα διατεθεί από την Περιφέρεια προς το Δήμο Ζαγορίου. Οι πληρωμές θα γίνονται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, βάση ετήσιας επιχορήγησης 10.000 Ευρώ. Με το ποσό αυτό θα καλύπτονται δαπάνες για την ταξινόμηση των εκθεμάτων και την λειτουργική δημιουργία χώρου επισκεψιμότητας του μουσείου με τα εκθέματα. Επίσης, δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και δαπάνες αμοιβής υπαλλήλου που θα παράσχει υπηρεσίες για την λειτουργία του λαογραφικού μουσείου. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης συνιστάται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης» αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (από πλευράς Δήμου Ζαγορίου ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βλάχος με αναπληρώτρια την δημοτική σύμβουλο Αγγελική Ράπτη). Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολικός διάδοχος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, είναι συνιδιοκτήτρια του Μουσείου που ανεγέρθηκε με δαπάνες της και έξοδα της Ν.Α.Ι σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Αγάπιου Τόλη. Ο ίδιος είχε μεταβιβάσει στην τότε Ν.Α.Ι. ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, με σκοπό να λειτουργήσει λαογραφικό μουσείο με την ιδιωτική, λαογραφικού περιεχομένου, συλλογή του. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια και στο Δήμο Ζαγορίου, ο δωρητής και συλλέκτης προέβη σε ενέργειες για σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία « Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου Τόλη», εισφέροντας στο ίδιο το ίδρυμα όλα τα σχετικά δικαιώματά του επί του ήδη ανεγερθέντος μουσείου και με υποχρέωση της δωρεοδόχου Ν.Α.Ι να μεταβιβάσει στο ίδρυμα που θα συστήνονταν , το εξ αδιαιρέτου ποσοστό της. Σχεδόν επί πέντε χρόνια εκκρεμεί η ολοκλήρωση της σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος το οποίο και θα αναλάμβανε την λειτουργία του Μουσείου. Ο αείμνηστος Αγάπιος Τόλης είχε κινήσει το 2011 τη διαδικασία για την σύσταση του Ιδρύματος, ωστόσο προέκυψαν νομικά και άλλα προβλήματα τα οποία ακόμη δεν επιλύθηκαν. Το Υπουργείο Οικονομικών δια του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, παρόλο που από πλευράς της Περιφέρειας έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Μουσείο (χρηματοδότηση, κατασκευή, καταγραφή εκθεμάτων κλπ), δεν έχει προχωρήσει την διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση σύστασης του ιδρύματος. Αναμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, κατόπιν αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον, επί του κύρους ιδιόχειρης διαθήκης του διαθέτη και μέχρι να συμβεί αυτό το μουσείο θα ανοίξει με την συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου Ζαγορίου.