Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ο Χρυσός Οδηγός ζητά Συμβούλους διαφήμισης

Ο Χρυσός Οδηγός ζητά να προσλάβει Συμβούλους διαφήμισης με έδρα τα Ιωάννινα. Ως αντικείμενο εργασίας θα έχουν τη διαχείριση και ανανέωση του υπάρχοντος πελατολογίου, την εύρεση νέων πελατών, την ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας, την ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων διαφημιστικής προβολής, την εξυπηρέτηση των πελατών και το After-Sales Service. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...
διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Πωλητής (b2b) σε υπηρεσίες, επιθυμητή επιχειρηματική προϋπηρεσία σε σχετικούς με το αντικείμενο χώρους (ie εταιρείες διαφήμισης /media print & on line), πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet), καλή γνώση των μηχανών αναζήτησης & ψηφιακού Marketing (SEO/SEM), πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων για τους άντρες υποψηφίους. Συνεκτιμώμενα προσόντα είναι η δυναμική προσωπικότητα, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, η εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων, η γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και η επαγγελματική εμφάνιση. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό μισθό, ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, για πληροφορίες και αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος να επικοινωνούν με την εταιρεία:
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 32
Tηλ.: 800.110.1888, 210-92.04.200
Fax: 210-92.04.172.