Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν στο Γυμνάσιο

Αλλαγές φέρνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στα Γυμνάσια της χώρας,, με κάποιες εξ αυτών να είναι ήδη σε ισχύ για τους μαθητές που φοιτούν σε αυτά. Τα τρίμηνα γίνονται τετράμηνα, ώστε να παράγεται διδακτικό έργο με τους μαθητές να βρίσκονται σε μια συνεχή αξιολόγηση, ενώ δημιουργούνται ομάδες μαθημάτων
Πρώτη ομάδα μαθημάτων:
Νεοελληνική γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική διδασκαλία και ...
νεοελληνική λογοτεχνία).
Μαθηματικά
Φυσική
Ιστορία
Οι εξετάσεις της πρώτης ομάδας μαθημάτων θα γίνονται με μία μόνο ωριαία γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Τον Ιούνιο θα γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση. Σε ό,τι αφορά τους βαθμούς, αυτοί θα υπολογίζονται από το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών πρώτου και δεύτερου τετραμήνου μαζί με τον βαθμό των εξετάσεων του Ιουνίου.
Δεύτερη ομάδα μαθημάτων:
Αρχαία ελληνική γλώσσα
Χημεία
Βιολογία
Γεωλογία-Γεωγραφία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Αγγλικά
Δεύτερη ξένη γλώσσα
Οικιακή Οικονομία
Οι εξετάσεις της πρώτης ομάδας μαθημάτων θα γίνονται με μία ωριαία γραπτή εξέταση σε κάθε τετράμηνο. Δεν θα εξετάζονται τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά τους βαθμούς, αυτοί θα υπολογίζονται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
Τρίτη ομάδα μαθημάτων:
Τεχνολογία-Πληροφορική
Μουσική-Καλλιτεχνικά
Φυσική αγωγή
Οι εξετάσεις της πρώτης ομάδας μαθημάτων θα γίνονται χωρίς γραπτή εξέταση. Σε ό,τι αφορά τους βαθμούς, αυτοί θα υπολογίζονται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
Στην επόμενη τάξη ή απολυτήριο Γυμνασίου παίρνει ο μαθητής που έχει βαθμό ετήσιας απόδοσης τουλάχιστον 10 ή όταν έχει γενικό μ.ο βαθμών τουλάχιστον 13. Αν αυτό δεν γίνει, τότε παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα που έχει κάτω από 10. Μετά το τέλος των πρώτων εξετάσεων ο μαθητής θα παρακολουθεί μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 5 έως 10 ωρών για κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β στο οποίο έχει παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση και στο τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου γίνεται επανεξέταση στα μαθήματα. Στα μαθήματα της Α ομάδας, η επαναληπτική εξέταση είναι γραπτή και προφορική, ενώ στις άλλες ομάδες μόνο προφορική. Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν τα καταφέρει και στις επαναληπτικές, τότε «μένει» στην ίδια τάξη. Από αυτό εξαιρούνται οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου που έχουν την δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.