Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Πρέβεζας

Τη σύναψη τριών προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση ισάριθμων έργων με το Δήμο Πρέβεζας, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τα εξής:
-Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ...
Δ.Δ. Μιχαλιτσίου, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ
-Επισκευή κτιρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας, προϋπολογισμού 8.000 ευρώ.
- Επισκευή και συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 8.000 ευρώ.