Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απάντηση στην αναφορά του Γιάννη Στέφου για τους σχολικούς τροχονόμους

Σε απάντηση της αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος για την αναστολή επιδότησης κατά την εθελοντική εργασία σχολικών τροχονόμων και το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ανέργων, η Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ απέστειλε νέα εγκύκλιο.Σε αυτήν ορίζεται, ότι η εγγραφή στο μητρώο ανέργων και η χορήγηση επιδόματος ανεργίας είναι δυνατή, εφόσον οι...
εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπου θα δηλώνουν ότι είναι διαθέσιμοι για απασχόληση, οποτεδήποτε τους γίνει πρόταση ανάλογη με τα προσόντα και τις ικανότητές τους.