Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απάντηση του δασαρχείου,για τα έργα στο δασύλλιο του Φρόντζου

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στο SITE της EPIRUS GATE σχετικό με την υλοτομία δέντρων στα αισθητικά δασύλλια της πόλης μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την αρίθμ. 1433/07-06-2002 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η «Μελέτη γενικού σχεδίου διαχείρισης και προστασίας των δασυλλίων λόφων πόλης Ιωαννίνων». Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων της μελέτης περιλαμβάνεται η σταδιακή υλοτομία και απομάκρυνση όλων των ατόμων κωνοφόρων ειδών σε μια...
περιμετρική ζώνη πλάτους 10-20 μ. Στη ζώνη αυτή με βάση το γενικό σχέδιο διαχείρισης προτείνεται η σταδιακή φύτευση, πλατυφύλλων πυράντοχων ειδών με στόχο την δημιουργία μιας περιμετρικής ζώνης αντιπυρικής προστασίας που θα εμποδίζει τη διάδοση και επέκταση πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά την θερινή περίοδο στις όμορες περιοχές. Επίσης στα προτεινόμενα από την μελέτη μέτρα περιλαμβάνεται η απομάκρυνση από την εσωτερική έκταση των δασυλλίων ενός ποσοστού ατόμων τραχείας πεύκης και η σταδιακή τους αντικατάσταση από πλατύφυλλα πυράντοχα δασικά είδη τα οποία παρουσιάζουν μικρή καθ’ ύψος αύξηση και διαμορφώνουν ισχυρότερο ριζικό σύστημα.Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων τον Δεκέμβριο του 2014 με ισχυρούς ανέμους μεγάλης έντασης, προκάλεσαν την θραύση και την εκρίζωση ενός σημαντικού αριθμού δέντρων στα αισθητικά δασύλλια, ενώ μεγάλο ποσοστό των ιστάμενων έχουν αποκτήσει επικίνδυνη κλίση. Τα αισθητικά δασύλλια της πόλης Ιωαννίνων συγκροτούνται από αμιγείς, ομήλικες συστάδες τραχείας πεύκης μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζουν μεγάλη καθ΄ ύψος αύξηση, επιπόλαιο (ρηχό) ριζικό σύστημα και με συμπεριφορά που κρίνεται απρόβλεπτη ως προς την θραύση ή την εκρίζωση τους.
Η Υπηρεσία μας κάθε έτος γίνεται αποδέκτης πολλαπλών και πιεστικών γραπτών αλλά και προφορικών αιτημάτων πολιτών για υλοτομία και απομάκρυνση των επικίνδυνων δέντρων τα οποία φύονται κυρίως στην περιμετρική ζώνη των αισθητικών δασυλλίων και καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον προφανή κίνδυνο από ενδεχόμενη πτώση τους σε διερχόμενους πεζούς ή όμορες κατοικίες συμμεριζόμενη απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών.
Το έτος 2016 εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία μας και ύστερα από σύνταξη και έγκριση των απαιτούμενων δασικών μελετών στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων οι εξής εργασίες :
α) Καλλιεργητικές και βελτιωτικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.
β) Καλλιεργητικές και βελτιωτικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στο δημόσιο αισθητικό δασύλλιο Νήσου Ιωαννίνων.
γ) Καλλιεργητικές και βελτιωτικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στο δημόσιο αισθητικό δασύλλιο πάρκου Πυρσινέλλα Ιωαννίνων.
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στην υλοτομία ατόμων τραχείας πεύκης στην εσωτερική έκταση των δασυλλίων και κυρίως στην περιμετρική ζώνη αυτών τα οποία παρουσίαζαν επικίνδυνη κλίση, καθώς και εργασίες καθαρισμού ξερών κλάδων και λοιπών υπολειμμάτων.
Η υλοτομία των ατόμων της τραχείας πεύκης και ιδιαίτερα όσων φύονται στην περιμετρική ζώνη των δασυλλίων, επειδή τα δέντρα αυτά παρουσιάζουν επικίνδυνη κλίση και φύονται πλησίον κατοικιών, παιδικών χαρών ή σχολικών κτιρίων απαιτεί αλλαγή της κατεύθυνσης ρίψης τους, η οποία είναι δυνατή μόνο με την χρήση κατάλληλων δασικών μηχανημάτων (λαστιχοφόροι δασικοί ελκυστήρες). Τα συγκεκριμένα μηχανήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για δασικές εργασίες καθώς η μορφή τους είναι τέτοια που τους επιτρέπει να κινηθούν ευέλικτα εντός των δασών. Για την κίνηση των δασικών μηχανημάτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υλοτομία των δέντρων και η εξωδάσωση των δασικών προϊόντων, δεν διανοίχθηκαν δασικοί δρόμοι αλλά τα μηχανήματα κινήθηκαν μέσα στην έκταση των δασυλλίων προκαλώντας μόνο αναμόχλευση του ξηροτάπητα και του εδάφους, γεγονός που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση καταστροφή του οικοσυστήματος αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι διευκολύνει την περαιτέρω εγκατάσταση και εξέλιξη της αναγέννησης.
Οι υλοτομικές εργασίες που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015 στο αισθητικό δασύλλιο Πάρκου Πυρσινέλλα και δασυλλίου Νήσου Ιωαννίνων, περιλάμβαναν την κοπή και απομάκρυνση δέντρων τα οποία εκριζώθηκαν ή έσπασαν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών του Δεκεμβρίου 2014 και σε ουδεμία περίπτωση δεν αποτελούσαν ξερά δέντρα. Επίσης στο αισθητικό δασύλλιο Πάρκου Πυρσινέλλα θα υλοτομηθεί μια ζώνη πλάτους περί τα 2,00 μέτρα κατά μήκος της οδού Ανεξαρτησίας (περιοχή Ανατολής) που ικανοποιούν αιτήματα πολιτών για κοπή των δέντρων που γειτνιάζουν με τις παρακείμενες οικίες.
Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι η διαχείριση των δασών δεν περιλαμβάνει μόνο την υλοτομία και απομάκρυνση πεσμένων και ξερών ατόμων αλλά μια σειρά διαχειριστικών μέτρων που ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περιλαμβάνουν την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αναγέννησης με την δημιουργία μικρών διάκενων για την εγκατάσταση της, απομάκρυνση βιολογικά ώριμων ατόμων για ανανέωση του δάσους, και ευνόηση των καλύτερων φαινοτύπων.
Η Υπηρεσία μας θα είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και ενημέρωση.
Ο Αν. Προϊστάμενος του Δασαρχείου
Χρήστος Λαγός
Δασολόγος με Α΄ βαθμό