Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

«Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα»

«Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα»
Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων «Διώνη» φιλοξενείται από τα τέλη Ιουλίου και έως τις 22 Ιανουαρίου 2017 η περιοδική έκθεση «Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα». Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των σωστικών ανασκαφών και ερευνών της Εφορείας και συμβάλλουν στην προβολή της διαχρονικής σημασίας του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και της...
Ηπείρου γενικότερα. Η καίρια θέση του στο κέντρο της ηπειρωτικής ενδοχώρας και η γειτνίαση του με το Ιερό της Δωδώνης καθιστούν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το λεκανοπέδιο, άλλωστε, θεωρείται ως η περιοχή των Μολοσσών και της πρωτεύουσάς τους, Πασσαρώνας. Τα εκθέματα, που προέρχονται από τις συλλογές της Εφορείας πλαισιώνονται από εποπτικό υλικό (κείμενα, λεζάντες, χάρτες, κατόψεις, φωτογραφίες και οθόνες με σχετικό ανασκαφικό υλικό). Ειδικότερα, η έκθεση οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες: Ενότητα 1η. Η προϊστορία του λεκανοπεδίου Περιλαμβάνει κεραμική και λίθινα τέχνεργα της Νεολιθικής περιόδου από την Επισκοπή Σερβιανών. Επίσης, ευρήματα από την προϊστορική εγκατάσταση στη θέση Παλαμπούτι στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων (1730–1529 π.Χ.). Συμπληρωματικά, εκτίθενται ένα σύνολο κεραμικής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού-Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, χάλκινη περόνη από την προϊστορική εγκατάσταση στη θέση Κρύα και πήλινη «σφραγίδα» της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του Σιδήρου από την περιοχή του Κατσικά. Ενότητα 2η. Από την αυγή των ιστορικών χρόνων έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση Το διαθέσιμο υλικό προέρχεται από τους ατείχιστους οικισμούς στην Ράχη Πλατανιάς, στην Επισκοπή Σερβιανών και στους Αγίους Αποστόλους Πεδινής Ειδικότερα, παρουσιάζονται ξεχωριστά τα ευρήματα από τις ακροπόλεις του Μεγάλου Γαρδικίου και της Καστρίτσας, καθώς και από την οχυρωμένη εγκατάσταση στο Κάστρο Ιωαννίνων. Ενότητα 3η. Μετά το 167 π. Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα Στην ενότητα δίδεται έμφαση στις υπαίθριες εγκαταστάσεις, όπως μια αγροικία στη θέση Επισκοπή Σερβιανών και μία αγρέπαυλη με συγκρότημα λουτρού στην Κρανούλα. Ενότητα 4η. Ιδεολογίες: Χώροι λατρείας, ταφικά έθιμα Παρουσιάζονται ευρήματα από τον ναό του Αρείου Διός στο Ροδοτόπι και από το Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην Δουρούτη. Τα ταφικά έθιμα προβάλλονται μέσω της έκθεσης δύο ταφικών συνόλων: ενός της Εποχής του Χαλκού (Νεοχωρόπουλο) και ενός ρωμαϊκών χρόνων. Παράλληλα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη πραγματοποιούνται θεματικές ξεναγήσεις σε σχολεία κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τις υπεύθυνους αρχαιολόγους κκ. Ε. Βασιλείου (2651001078) και Β. Γιαννάκη (2651001079).