Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας

Με ιδιαίτερη χαρά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπέγραψε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας, εκπροσωπούμενος ο Δήμος από τον Δήμαρχο κ. Στάθη Γιαννούλη. Βασικός σκοπός του Μνημονίου είναι η μελέτη και ανάδειξη του κινήματος του Φιλελληνισμού στις ιστορικές του διαστάσεις. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αναλαμβάνει την επιστημονική διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων, την επιλογή θεματικών ενοτήτων, την...
επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης Πρακτικών των συνεδρίων, καθώς και τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, πέντε από τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και αυτά είναι το Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι, της Βαρσοβίας, του Μονάχου, του Λουντ και των Βερσαλλιών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η συνεργασία αυτή, που επισημοποιείται σήμερα, έχει ήδη μία σημαντική διαδρομή, αφού το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πραγματοποιήσει τρία συνέδρια, το πρώτο με θέμα τον Φιλελληνισμό, με αφορμή τη μάχη του Πέτα, το δεύτερο με θέμα τη σφαγή του μαρτυρικού Κομμένου και το τρίτο με θέμα τη Φιλική Εταιρία και τον Νικόλαο Σκουφά, συνοδευόμενα τα Συνέδρια αυτά από τα ανάλογα Πρακτικά. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεωρεί ότι η συνεργασία που έχει αναπτύξει με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά αποτελεί ένα υπόδειγμα ανάλογων δράσεων και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη σημερινή υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο κ. Στάθη Γιαννούλη, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας, όπως επίσης θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εξαιρετική αυτή δράση που υλοποιούμε. Επιθυμώ, επίσης, να αναφέρω ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να ανακοινώσει μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία, που θα οδηγήσει σε ανάλογες συνεργασίες με την Περιφέρεια Ηπείρου και με όλους τους Δήμους της Ηπείρου και όχι μόνο.