Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δημοτικά τέλη με κοινωνικό πρόσημο

Υπερψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικά τέλη με κοινωνικό πρόσημο εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων και υπερψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο
1.Με μειώσεις της τάξης του 10% στις οικίες για Μάρμαρα, Σταυράκι, Νεοχωρόπουλο, ξεκινάει από φέτος η προσπάθεια εξορθολογισμού των δημοτικών τελών και άμβλυνσης των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ του παλιού Δήμου και των δημοτικών ενοτήτων.Υπενθυμίζουμε πως πέρυσι είχαν μειωθεί στοχευμένα τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις στις τρείς αυτές περιοχές και στην πόλη των Ιωαννίνων σε μια...
προσπάθεια ελάφρυνσης των βαρών που σηκώνει η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα της κρίσης.
2. Το Κοινωνικό Τιμολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών ενισχύεται καθώς προβλέπονται γενναίες επιπλέον μειώσεις στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και παράλληλα διευρύνεται, καθώς προστίθενται σε αυτό και νέες ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι.
3. Με το φετινό ταμειακό πλεόνασμα στα ανταποδοτικά (αποτέλεσμα ορθής οικονομικής διαχείρισης) η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει για το 2017 την μετεγκατάσταση του εργοταξίου, που αποτελεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για το Δήμο Ιωαννιτών, αφού για πολλά χρόνια το εργοτάξιο βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα.Συνεχίζοντας να δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων προχωράει το 2017 σε επιπλέον γενναίες ελαφρύνσεις τελών σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, ενώ διευρύνει το κοινωνικό τιμολόγιο προσθέτοντας σε αυτό και νέες ομάδες πολιτών.
Ποιο συγκεκριμένα η εισήγηση του κ. Γιωτίτσα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπει για τα δημοτικά τέλη του 2017:
Για τις τρίτεκνες οικογένειες απαλλαγή τελών κατά 45% (από 25% σήμερα) για την πρώτη κατοικία με 3 προστατευόμενα τέκνα και συνολικό οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ (από 25.000 σήμερα).
Για τις πολύτεκνες οικογένειες κλιμακωτή απαλλαγή τελών (ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων) για την πρώτη κατοικία και συνολικό οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ (από 25.000 σήμερα) προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για το 4ο τέκνο και 3.000 ευρώ για το κάθε τέκνο πέραν του 4ου. Πιο συγκεκριμένα :
Απαλλαγή 25% για 1 προστατευόμενο τέκνο (0% σήμερα)
Απαλλαγή 35% για 2 προστατευόμενα τέκνα (0% σήμερα)
Απαλλαγή 45% για 3 προστατευόμενα τέκνα (0% σήμερα)
Απαλλαγή 55% για 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω (25% σήμερα)
Για τα άτομα με αναπηρία από 67% - 80%, απαλλαγή τελών κατά 30% (25% σήμερα) για την πρώτη κατοικία και εισοδηματικό κριτήριο (καθαρό και χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα) 22.000 και απαλλαγή κατά 50% (από 25% σήμερα) για τα άτομα με αναπηρία από 80% - 100%.
Διατήρηση των σημερινών απαλλαγών για μεταμοσχευμένους, άπορους και μονογονεϊκές οικογένειες.
Μείωση κατά 50% για την πρώτη κατοικία για οικογένειες όπου και οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), και ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6000 ευρώ. Πρόκειται για μια νέα κατηγορία δικαιούχων, την οποία οφείλουμε να στηρίξουμε στη δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε.