Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Σεμινάριο από τον ΟΒΙ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, διοργανώνει σεμινάριο στις 03/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, με θέμα την κατοχύρωση και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην...
ιστοσελίδα: http://tinyurl.com/jtdbf22 Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή μέχρι και τις 21/10/2016 συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://tinyurl.com/jfnhdhj Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τηλ.: 26510-07976.