Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Προσλήψεις 20 ατόμων στην Καθαριότητα

Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

O δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (χωρίς τυπικά προσόντα) για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικάΣ 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τηε αστυνομικής τους ταυτότητας και...
2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τις 8 δεκεμβρίου 2016.