Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Η PANINI A.E. ζητά Οδηγό-Πωλητή

Ζητείται οδηγός πωλητής (Ex-Van) από την Panini A.E. για την περιοχή των Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:1) Δίπλωμα Γ' κατηγορίας, 2) Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας, 4) Επικοινωνιακές ικανότητες και...
5) Δυνατότητα χειρισμού pda. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ:: 2331-07.77.40. Για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων: info@panini-group.gr