Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεωτική ασφάλιση των “Drones” και θέσπιση νομικού πλαισίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός - γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
Oι ρυθμίσεις του Κανονισμού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2017, Aφορούν σε όλες τις κατηγορίες Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ όπως καθορίζονται σε αυτόν.Ο Κανονισμός προβλέπει ότι ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών συγκεκριμένων κατηγοριών, αλλά και κάθε κατηγορίας/ υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και...

ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, διαμορφώσαμε ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία και χρήση drone (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).Ο ιδιοκτήτης του drone ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί πλέον να καλύπτεται από την αστική του ευθύνη για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του από τη λειτουργία και χρήση DRONE (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
2. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλε-κατευθυνόμενη συσκευή (drone).
3. Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο.
4. Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
5. Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Από την κάλυψη εξαιρούνται:
• Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης.
• Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
• Ζημίες προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα.
• Εξαιρούνται ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του.
• Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.
• Εξαιρούνται ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Περισσότερες πληροφορίες:
ΑΣΦΑΛΙΖΩ Ο.Ε.

Γερακάρη 1 & Σακελλαρίου (πλησίον πλ. Πάργης)

Τηλ: 2651077888

E-mail: info@asfalizo.eu