Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Προώθηση του τουρισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος " Greece- Albania 2014- 2020"

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα Greece- Albania 2014- 2020. Ειδική αναφορά έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τ. Καλογιάννη στις δύο δράσεις του προγράμματος «Ανάπτυξη και προώθηση του extreme τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα- Αλβανία» και «Προώθηση του διασυνοριακού θρησκευτικού τουρισμού μέσω της...
αποτίμησης της πολιτιστικής παράδοσης και την ανάπτυξη μοναστηριακών προϊόντων». Μάλιστα, η δράση ανάπτυξης και προώθησης του extreme τουρισμού και των extreme sports στη διασυνοριακή περιοχή ενισχύεται μετά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Κοινωφελούς Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος) για την υποβολή πρότασης ανακατασκευής του κτιρίου ιδρύματος (ακρωνύμιο EX.TOUR), όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση.