Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου "Σπίτι του Δεσπότη"

Ένα ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου "Σπίτι του Δεσπότη (Οικία Χουσεϊν Μπέη)" στα Ιωάννινα, γίνεται με την ομόφωνη απόφαση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, που έλαβε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.Η προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Ηπείρου, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την...
Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (τα οποία θα διατεθούν από πόρους της Περιφέρειας) και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, αφορά σε εργασίες αναστήλωσης- αποκατάστασης- συντήρησης της Οικίας Χουσεϊν Μπέη. Ειδικότερα, προβλέπονται: α) η υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης της οικίας, β) εργασίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων, των κιγκλιδωμάτων και του γύψινου τζακιού της οικίας, γ) η λήψη άμεσων στερεωτικών μέτρων.
Ιστορικό:
Η Οικία Χουσείν Μπέη (Σπίτι του Δεσπότη) είναι ένα δείγμα αστικού, Ηπειρώτικου αρχοντόσπιτου, του τέλους του 18ου αιώνα. Είναι το μόνο αρχοντόσπιτο που σώθηκε στα Ιωάννινα από την καταστροφική πυρκαγιά του 1820, χάρις στους εκτεταμένους αμπελώνες που το περιέβαλλαν. Κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και επί τουρκοκρατίας ανήκε στην οικογένεια του Χουσεΐν-Μπέη και αποτελεί προϊόν ανταλλάξιμων οθωμανικών ιδιοκτησιών, (τελευταίος ιδιοκτήτης Μπεχρή-Αχμέτ Μπεκήρ μέχρι το 1924). Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων ( 1913) περιήλθε στη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στη συνέχεια, με αγοραπωλησία, στην Εκπαιδευτική Επιτροπή των Αγαθοεργών Καταστημάτων, κατά τα έτη 1927-1929 υπό την εποπτεία της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. Το αρχοντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η έδρα του Μητροπολίτη Ιωαννίνων και σε αυτό οφείλεται η ονομασία του.