Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ Ηπείρου

Από την Δευτέρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Τρείς θέσεις ψυχολόγων, δύο θέσεις κοινωνικών λειτουργών και μία θέση ειδικού θεραπευτή προκηρύσσει το ΚΕΘΕΑ HΠΕΙΡΟΣ, με σύμβαση εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) 
Κατηγορία – ΕιδικότηταΈδρα ΘέσηςΣυνολικός 
Αριθμός
θέσεων
Κωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΙωάννινα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΙΩ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΆρτα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΑΡ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΗγουμενίτσα1ΨΥΧ-ΗΠ-ΗΓ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΙωάννινα2ΚΛ-ΗΠ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΙωάννινα1ΑΠΘ-ΗΠ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν και να ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 9241993 (ΚΕΘΕΑ Κεντρικές Υπηρεσίες) εσωτερικά τηλέφωνα 266 & 259).