Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ζητείται τεχνικός δικτύων απο την Ηπειροηλεκτρονική για άμεση πρόσληψη

Ζητείται τεχνικός δικτύων απο την Ηπειροηλεκτρονική για άμεση πρόσληψη .Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τηλεπικοινωνιών και δικτύων η...
πτυχίο ηλεκτρονικού . Αποστολή βιογραφικού στο hlehpeirou@gmail.com