Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό

Μέχρι τις 31 Αυγούστου

Μέχρι τις 31 Αυγούστου, τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στην Εγνατία Οδό,προκειµένου να εκτελεστούν προγραµµατισµένες εργασίες Καθολικής συντήρησης Οδοφωτισµού, συντήρησης φωτισµού διασυνδετηρίων στοών Σηράγγων & αναγόµωσης πυροσβεστήρων σηράγγων. Οι εργασίες, έχουν ως εξής:

- Καθολική Συντήρηση Οδοφωτισµού: Α/Κ ∆ωδώνης-Α/Κ Νεοχωρίου, χιλιομετρική θέση 48,800 – 60
- Καθολική Συντήρηση Οδοφωτισµού: Α/Κ Αράχθου-Α/Κ ∆ωδώνης, χιλιομετρική θέση 60 – 91
- Συντήρηση Φωτισµού ∆ιασυνδετήριων Στοών Σηράγγων: Α/Κ Περιστερίου-Α/Κ Παναγιάς, χιλιομετρική θέση 100 – 120,800
- Συντήρηση Φωτισµού ∆ιασυνδετήριων Στοών Σηράγγων: Α/Κ ∆ωδώνης-Α/Κ Περιστερίου, χιλιομετρική θέση 60 – 100
- Συντήρηση Φωτισµού ∆ιασυνδετήριων Στοών Σηράγγων: Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ ∆ωδώνης, χιλιομετρική θέση 48,800 – 60
- Αναγόµωση Πυροσβεστήρων Σήραγγας: Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ Παναγιάς, χιλιομετρική θέση 107 – 120,800
- Αναγόµωση Πυροσβεστήρων Σήραγγας: Α/Κ Τύριας-Α/Κ Περιστερίου, χιλιομετρική θέση 49 – 100 χ/θ
- Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και Ταχύτητας Ανέµου σήραγγας: Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ Μετσόβου, χιλιομετρική θέση 68 – 107
- Σήµανση µε LED θυρών διαφυγής πεζών σήραγγας: Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ Παναγιάς, χιλιομετρική θέση 107 – 120,800
- Σήµανση µε LED θυρών διαφυγής πεζών σήραγγας: Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Μετσόβου, χιλιομετρική θέση 91 – 107.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω, θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας, µε την κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα προαναφερόµενα σηµεία, θα καταλαµβάνουν χώρο περίπου 200µ-400µ και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το µήκος της κάθε σήραγγας, µε το προσωπικό των εργασιών να κινείται στο χώρο αυτό.
Όπως σημειώνεται, σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου.