Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων:Ανέδειξε τους αναδόχους για τα εξής έργα:
-Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ.
Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων....
προστασίας στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού € 50.000. Ανάδοχος Δ. Τσομπίκος.
-Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: " Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού)», προϋπολογισμού € 96.000.
-Επίσης με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:
Εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στη σήραγγα Καψάλα επί της Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων και σε οδοφωτισμούς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Πρέβεζας.
Εγκρίθηκαν δαπάνες για τον καθαρισμό της βλάστησης και των προσχώσεων σε κοίτες χειμάρρων της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.