Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά υπεύθυνο εταιρικών πωλήσεων και διευθυντή after sales

Η «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκίνητου, ζητά εκπροσώπους για την στελέχωση τμήματος Μαζικών Πωλήσεων & Διεύθυνσης After Sales. Πιο συγκεκριμένα ζητά να προσλάβει, υπεύθυνο εταιρικών πωλήσεων και διευθυντή after sales. Πιο συγκεκριμένα, οι λετπομέρειες για την κάθε θέση έχουν ως εξής:
Υπεύθυνος Εταιρικών Πωλήσεων
Ηλικία από 35 έως 50 ετών.
Καθήκοντα Ρόλου: ανάπτυξη εταιρικών επαφών & πωλήσεων, δημιουργία προτάσεων και λύσεων σε επαγγελματικούς στόλους και ευχέρεια μετακινήσεων και ταξιδιών.
Προσόντα: γνώση Η/Υ και MS office, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επικοινωνιακό προφίλ, πνεύμα ομαδικής εργασίας και διαπραγματευτική ικανότητα.
Διευθυντής After Sales
Ηλικία από 35 έως 50 ετών.
Καθήκοντα Ρόλου: διαμόρφωση, συντονισμός τμήματος After Sales, ανάπτυξη Πωλήσεων After Sales και παρακολούθηση Παραγωγικότητας και των KPI’s τμήματος.
Προσόντα: άριστη γνώση Αγγλικών, Microsoft Excel, Powerpoint και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Η εταιρία προσφέρει: άμεση πρόσληψη με σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου και πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή).
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 26510-85204, 5. Για αποστοή βιογραφικού σημειώματος: main@gartzonikas.gr