Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΗΠΕΙΡΟΣ - Ιδρύσονται εννέα (9) νέα Τμήματα Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε ανά Διεύθυνση σε ποια Δημοτικά Σχολεία ιδρύονται

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση: "Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις-Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης". Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, έχουμε μόνο ίδρυση εννέα (9) νέων Τμημάτων Ένταξης. Αυτά αναλυτικά ιδρύονται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.Ε. στο 2ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ανατολής
Τ.Ε. στο 16ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Τ.Ε. στο 8/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κωστακιών Άρτας
Τ.Ε. στο 7ο 12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τ.Ε. στο 3ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας
Τ.Ε. στο 2ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Καναλλακίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Τ.Ε. στο 2ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ν. Σελεύκειας
Τ.Ε. στο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου
Τ.Ε. στο 3ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας