Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - Ο δήμος Σουλίου επιχορηγείται από το ΥΠ.ΕΣ. με 279 χιλιάδες ευρώ

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους

Με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, από το αποθεματικό των 326. εκατ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιχορηγούνται 8 Δήμοι της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (ιδιώτες, προμηθευτές κ.α.). Ανάμεσα στους συγκεκριμένους δήμους βρίσκεται και ο δήμος Σουλίου της...
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ο οποίος θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 278.210,63 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις δικές του ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.