Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Συνεδριάζει σήμερα στις 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνολικά 32 θέματα βρίσκονται εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:30. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και θα συζητηθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του δήμου στο διασυνοριακό πρόγραμμα "Interreg" Ελλάδα-Αλβανία, ζητήματα που σχετίζονται με τον...
επικείμενο προϋπολογισμό του δήμου Ιωαννιτών αλλά και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κληροδοτημάτων του δήμου Ιωαννιτών.