Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα JUMBO ζητούν υπεύθυνους Ταμείων

Τα JUMBO ζητούν για τα καταστήματα τους στην περιοχή των Ιωαννίνων δυναμικά και υπεύθυνα άτομα για την κάλυψη θέσης του Υπεύθυνου Ταμείων. Όσοι επιλεγούν θα είναι υπεύθυνοι για την φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων των ταμείων καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο τμήμα των ταμείων, για τον συντονισμό των εργαζομένων στο τμήμα του ταμείου και για τον καθημερινό συντονισμό της..
λειτουργίας των ταμείων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος το λιγότερο 2 έτη, χειρισμό Η/Υ, δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 1.200€ & bonus, αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση, καθώς και ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210-48.05.242. Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ