Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Υπάλληλο γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης ζητά η Conferre Ltd

Υπάλληλο γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης ζητά η εταιρεία Conferre Ltd για την οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολών Επικοινωνίας και ΜΜΕ, να γνωρίζουν Αγγλικά και να έχουν άνεση και ταχύτητα στο χειρισμό Η/Υ, κοινών προγραμμάτων και social media. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο τίτλων ξένων γλωσσών και φωτογραφία τύπου ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@conferre.gr Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 26510-68610 (κα Ευαγγελία Σιαμοπούλου), Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα, http://www.conferre.gr