Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η εταιρεία CARGLASS ζητά υπεύθυνο καταστήματος

Η Carglass, εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων παντός τύπου οχημάτων ζητά υπεύθυνο για το κατάστημα των Ιωαννίνων. Ως αποστολή θα έχετε τη σωστή υποδοχή, την εξυπηρέτηση σε επίπεδο ενημέρωσης και αποκατάστασης της ζημιάς του κρυστάλλου του οχήματός του πελάτη, τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την καταχώριση των περιστατικών στο σύστημα ERP. Η διατήρηση της...
άριστης εικόνα του καταστήματος, καθώς και η προώθηση των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο θα συμπληρώνουν τα καθημερινά σας καθήκοντα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Τεχνικής ή Θεωρητικής κατεύθυνσης (οποιασδήποτε ειδικότητας), προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου και σε θέση εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες, πολύ καλή γνώση αγγλικών και άριστη γνώση Η/Υ και Internet. Για πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων επικοινωνήστε με το τηλ.: 213-01.10.097.