Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-Δεύτερη Ευκαιρία στους Έντιμους Πτωχεύσαντες

Ο Βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης κατέθεσε, μαζί με άλλους πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Δικαιοσύνης, με θέμα την παροχή στήριξης στους έντιμους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο της "Δεύτερης Ευκαιρίας".Η αναφορά θέτει ως ζητούμενο την ευθυγράμμιση του Πτωχευτικού Κώδικα με τη σύσταση C1500/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την...
αφερεγγυότητα".Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η "Δεύτερη Ευκαιρία" να ισχύσει για όλους τους επιχειρηματίες που πτώχευσαν χωρίς δόλο (νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες) και να επεκταθεί και για όσους έχουν κηρύξει πτώχευση κατά το παρελθόν (πριν την 1η Ιανουαρίου 2016) ώστε η ασπίδα προστασίας του νέου Πτωχευτικού Κώδικα να συμπεριλάβει όλους τους έντιμους επιχειρηματίες που δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις πρωτοφανείς συνθήκες ύφεσης της τελευταίας επταετίας.