Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Στραπατσάρισμα της βλάστησης δεξιά και αριστερά των δρόμων

Γράφει ο Κώστας Λούκας

Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται το ίδιο.Μηχάνηματα με εντολή της περιφέρειας εκτελούν, ρίψεις δένδρων, αποκλαδώσεις σ' όλους σχεδόν τους επαρχιακούς δρόμους του Νομού Ιωαννίνων τουριστικούς πχ Ζαγόρι και μη με τα αποτελέσματα να φαίνονται στην σχετική φώτο. Δένδρα σπασμένα σε απροσδιόριστο ύψος και τα κλαδιά αφημένα εντός και εκτός του δρόμου, βλάστηση στραπατσαρισμένη . Το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και περιβαλλοντικό δείχνει το πως διαχειρίζονται οι φυτικοί-φυσικοί πόροι πέριξ των δρόμων και το οποίο μας προσδιορίζει και ως περιοχή, αν και οι περισσότεροι δεν το αποδεχόμαστε.
Επίσης δείχνει ότι οι κατά τον νόμο αρμόδιες υπηρεσίες περί της διαχείρισης των φυτικών και φυσικών πόρων δεν βλέπουν αν εφαρμόζονται οι κανόνες διαχείρισης και ούτε πιστεύω θα εκδόθηκαν οι εγκρίσεις με τις σχετικές οδηγίες διαχείρισης, διαφορετικά αν υπήρχαν οι σχετικές εγκρίσεις, η διαχείριση των...
παρά των δρόμων οικοσυστημάτων θα ήταν διαφορετική.Οι περισσότερες εκτάσεις του νομού είναι δασικές λόγω τις νεοφιλελεύθερης εγκατάλειψης και τις εργασίες διαχείρισης της βλάστησης πέριξ των δρόμων θα μπορούσαν να τις αναλάβουν οι δασικοί συνεταιρισμοί ως εκ νόμου αρμόδιοι, αν αναλάμβαναν την σχετική πρωτοβουλία να τους δοθούν, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα τόσο αισθητικά όσο και οικονομικά για τους ίδιους αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες και εδώ είναι το ζήτημα.Αλλά φαίνεται ότι η νεοφιλελεύθερη οικονομία καλά κρατεί στην δημόσια διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση στους πολιτιστικούς συλλόγους όσο για την περιφέρεια δεν απαιτείται τεκμηρίωση. Εμπρός για την απλή αναλογική.
Κώστας Λούκας