Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Προς υπογραφή η σύμβαση για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της προσθήκης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της προσθήκης πενταώροφου κτηρίου νοσηλευτικών...
μονάδων στο ΠΓΝΙ- Ομάδα 2», προϋπολογισμού 159.827,78 ευρώ.