Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Δολιανά, επισκέφθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Δολιανά επισκέφθηκε την Τετάρτη 6.7.2016 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Γεώργιος Καψάλης, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα για τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο παραπάνω Κέντρο.Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο μία εξαιρετική εκπαιδευτική δράση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά των...
προσφύγων με παιγνιώδεις τρόπους. Τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και ήδη έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο.Κατά την επίσκεψη του Πρύτανη συζητήθηκαν με τους Καθηγητές που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη δράση, τον Επίκ. Καθηγητή κ. Ευστάθιο Παπασταθόπουλο και την Επίκ. Καθηγήτρια κα Λήδα Στεργίου, ζητήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της συγκεκριμένης γλωσσικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών και δράσεων. Αποφασίστηκε να διαμορφωθεί, από κοινού, ένα κείμενο αναλυτικής παρουσίασης της σημερινής κατάστασης, καθώς και των μελλοντικών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν με συγκεκριμένη στόχευση.Ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά τους Καθηγητές και όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εθελοντική συμμετοχή τους στις δύο δράσεις που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, σε άμεση συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των παιδιών προσφύγων που όρισε το Υπουργείο Παιδείας.