Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
-Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικού της αριθμ. 4/3-6-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
-Έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου...
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.
(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη)
-Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην υπό σύσταση με την ΕΛΕΠΑΠ-παράρτημα Ιωαννίνων, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), για τη διαχείριση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στα Ιωάννινα
(εισήγηση : ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Σιώλος)
-Έγκριση πίστωσης και εκτέλεσης έργου της ΣΑΕΠ 055
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
-Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
-Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
-Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020
(εισήγηση: η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)