Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-Υποβολή αιτημάτων για χρηματοδότηση έργων ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της πρόσκλησης 14.31.34.1 «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και Περιορισμός Διαρροών», του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», υπέβαλε τα παρακάτω αιτήματα χρηματοδότησης:
-«Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισµός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του...
Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.805.353,20€ και
-«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.480.000,00€.
Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης.