Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Έφτιαξαν παράνομη κατασκευή,στις Εκβολές του ποταμού Καλαμά!

Για τις ανάγκες άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
Tο προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα,μετά από εντοπισμό πρόχειρης κατασκευής (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες ) και επικοινωνίας με το Αστυνομικό Τμήμα Σαγιάδας, προχώρησε σε συνεργασία με υπαλλήλους του ανωτέρω αστυνομικού τμήματος σε επί τόπου συστάσεις. Η κατασκευή που εντοπίστηκε εξυπηρετούσε πιθανόν ανάγκες άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας στις Εκβολές του ποταμού Καλαμά και συγκεκριμένα εντός της...
προστατευόμενης περιοχής "Ζώνη Α4-Δέλτα Καλαμά", όπως ορίζεται στην ΚΥΑ με αριθμό 36427 "Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και Εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της φύσης και Περιφερειακών ζωνών" (ΦΕΚ 396/Δ΄/17,09,2009). Μετά από συστάσεις ξεκίνησε η διάλυση της πρόχειρης κατασκευής.