Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Τέθηκε σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΕ η ηλεκτρονική αίτηση και η ηλεκτρονική βεβαίωση για τους ασφαλισμένους

Στην εποχή της ψηφιακής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του περνά ο ΟΑΕΕ, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική αίτηση και η ηλεκτρονική βεβαίωση. Οπως αναφέρει ο ΟΑΕΕ, με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων, θέτει σε παραγωγική λειτουργία εντός του τρέχοντος μηνός την «Ηλεκτρονική Βεβαίωση». Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε σε συνέχεια της «Ηλεκτρονικής Αίτησης» και συνδέεται άρρηκτα με αυτήν διότι για ...
αιτήματα που καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά θα εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο και η βεβαίωση. Ειδικότερα θα χορηγείται Βεβαίωση Ασφάλισης και Απαντητικό-Πληροφοριακό Έγγραφο σε περιπτώσεις οφειλής των ασφαλισμένων, με ομοιόμορφη, ομοιογενή και συντεταγμένη αντιμετώπιση από όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ. Και οι δύο προαναφερθείσες εφαρμογές, στην πλήρη λειτουργία τους, θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα και θα διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων.