Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου η οριστικοποίηση των μηχανογραφικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εφαρμογή: «Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου» θα είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή-οριστικοποίηση των μηχανογραφικών δελτίων 2016 από τους υποψήφιους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι, δηλαδή, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά να οριστικοποιούν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό...
αριθμό πρωτοκόλλου. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής-οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων 2016, είναι μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου.