Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ-30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1740 απόφασης του Προέδρου του...
ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 840/τ. Α΄/14-05-2015) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στις εξής δύο κατευθύνσεις:
α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
β) Μηχανικών Δικτύων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 21η Οκτωβρίου 2016.Αναλυτικά το περιεχόμενο της Προκήρυξης του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο www.ce.teiep.gr/files/proki_160616.pdf
Το έντυπο της αίτησης για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμο στονσύνδεσμο http://grads.ce.teiep.gr/files/ApplicationMSc_2016.doc
Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (http://grads.ce.teiep.gr) και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (http://ce.teiep.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26810 50499, 50341) και στο Διευθυντή του ΠΜΣ (τηλ. 2681050330, 2681050234, e-mail: gradsce@teiep.gr).