Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-200 μαθητές και μαθήτριες στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ

Από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 51090/23-06-2016 Εγκύκλιο Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2016-2017, θα εισαχθούν σε αυτή διακόσιοι (200) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1) Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (20 μαθητές)
2) Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (20 μαθητές)
3) Κομμωτικής Τέχνης (20 μαθητές)
4) Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20 μαθητές)
5) Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (20 μαθητές)
6) Τεχνιτών Αμαξωμάτων (20 μαθητές)
7) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20 μαθητές)
8) Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου (20 μαθητές)
9) Αργυροχρυσοχοΐας (20 μαθητές)
10) Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου (20 μαθητές)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι έχοντες Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2000.Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 28-6-2016 έως 31-8-2016 στην Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό τίτλου σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων (τηλ.: 26510 40858) και από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr