Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

1o Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Μέτσοβο

Για τις ποιοτικές μεθόδους στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στο 1ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο με θέμα: "Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία", που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 25-30 Αυγούστου 2016 με υποστήριξη του Ιδρύματος Αβέρωφ-Τοσίτσα στο Μέτσοβο. Οι στόχοι του θερινού εργαστηρίου είναι: α) η εποπτεία του πεδίου των «ποιοτικών μεθόδων» και του...
ερευνητικού σχεδιασμού στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, β) η εκπαίδευση στη βιογραφική συνέντευξη, τις εστιασμένες ομάδες και την κοινωνική έρευνα στην κοινότητα, γ) η τεχνική εφαρμογή ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας με έμφαση τη θεματική ανάλυση και την ανάλυση λόγου, δ) η ευαισθητοποίηση και εμπέδωση πρακτικών τήρησης κανόνων δεοντολογίας στην κοινωνική και κλινική έρευνα, και ε) η κατανόηση του χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας εξετάζοντας ζητήματα επιστημολογίας, διαλεκτικής μεθοδολογίας και αναστοχασμού. Το Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, κοινωνικών ερευνητών-/τριών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικών ακτιβιστών.