Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΟΑΕΔ - Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για τις 167 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Αρταίων

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις και τις ειδικότητες 

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τις νέες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους για την πρώτη φάση του προγράμματος οκτάμηνης εργασίας στους ΟΤΑ της χώρας. Ανάμεσα στις συγκεκριμένες θέσεις βρίσκονται και 167 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Αρταίων. Οι αιτήσεις  έχουν προθεσμία υποβολής μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από όσους είναι πιστοποιημένοι χρήστες των...
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν και μόνο Δήμο και για μία και μόνο ειδικότητα. Για πρώτη φορά, οι 3.737 ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Τα νέα προγράμματα είναι 8μηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Αναλυτικά ανά ειδικότητα οι προσφερόμενες θέσεις στο δήμο Αρταίων είναι οι εξής:
ΠΕ/ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 16 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ'), 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB), 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 1 ΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 25 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 10 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 20 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, 21 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
<!--