Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΠΡΕΒΕΖΑ - Υπεύθυνο Τμήματος ζητούν τα JUMBO

Τα πολυκαταστήματα JUMBO ζητούν για το κατάστημα στην Πρέβεζα στην περιοχή του Λούρου, Υπεύθυνο Τμήματος. Ως καθήκοντας θα έχει την προωθητική και εμπορική πολιτική του τμήματος ευθύνης του και θα είναι υπεύθυνος για το στήσιμο, την τροφοδοσία και την διαχείριση των προϊόντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα λιανικών πωλήσεων, να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ, να διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου, δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, έντονο εμπορικό προσανατολισμό και να...
έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, συστηματική κι ευρύτατη εκπαίδευση, σύγχρονο κι ευχάριστο περιβάλλον. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-48.05.200 για υποβολή βιογραφικού σημειώματος: jb@jumbo.gr