Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Πρωτιά της Ηπείρου, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις

Οι Δείκτες Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στις Ελληνικές Περιφέρειες παρουσιάζονται στη νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο "Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015", που δόθηκε στη δημοσιότητα.Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης έρευνας και ανάπτυξης πραγματοποιείται στην...
Περιφέρεια Αττικής (820,27 εκατ. ευρώ το 2013), ενώ ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (183,30 εκατ. ευρώ) και η Περιφέρεια Κρήτης (120,68 εκατ. ευρώ). Οι χαμηλότερες δαπάνες Ε&Α σε απόλυτες τιμές εντοπίζονται στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (8,17 εκατ. ευρώ), Νοτίου Αιγαίου (14,98 εκατ. ευρώ) και Δυτικής Μακεδονίας (17,80 εκατ. ευρώ).Όμως όσον αφορά τη δαπάνη έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας, η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει την υψηλότερη ένταση (1,35%), ακολουθούμενη από την Αττική (0,94%), την Ήπειρο (0,92%) και τη Δυτική Ελλάδα (0,92%), οι οποίες υπερβαίνουν την αντίστοιχη συνολική εθνική επίδοση (0,81%).Όσον αφορά τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζεται πρώτη με τον υψηλότερο λόγο, ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης.Αξιοσημείωτη είναι η κατάταξη των Περιφερειών με βάση τον δείκτη απήχησης (Citation impact) των δημοσιεύσεων (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση). Με βάση αυτόν τον δείκτη, η Περιφέρεια Κρήτης έρχεται πρώτη με δείκτη απήχησης 7,23, ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Ηπείρου (6,87), την Περιφέρεια Αττικής (5,66), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4,71) και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (4,71).