Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εκπαιδευτικούς στην Γαλακτοκομική Σχολή ζητούν οι ΑΝΕΛ

Στην έλλειψη καθηγητών και ανθρώπινου δυναμικού στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή ΑΝΕΛ Ιωαννίνων, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει λύση.Όπως αναφέρει όσοι συνταξιοδοτήθηκαν δεν αντικαταστάθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν μόνο τέσσερις μόνιμοι εκπαιδευτικοί.Η Συντονιστική Επιτροπή ΑΝΕΛ Ιωαννίνων, μετά από συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, εκπόνησε σχετική εισήγηση, η οποία και κατατέθηκε αρμοδίως από τη...
Γραμματεία Παιδείας του κινήματος, δια του αν. Γραμματέα Αλέξανδρου Καρβούνη στο Υπουργείο Παιδείας. Στην εισήγηση αυτή προτείνεται, ως λύση, για το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, η διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας στη συγκεκριμένη δομή, που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλο αυτό με μηδενικό κόστος.«Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η Σχολή αυτή είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούσε με μια ΚΥΑ των δύο Υπουργείων, να δοθεί η δυνατότητα σε καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, που η ειδικότητά τους έχει πλεονάζοντες (π.χ. Γεωπόνους, Πληροφορικής, Οικονομολόγους, Κοινωνιολόγους, Φυσικής Αγωγής κ.λ.π.) να διατίθενται με αίτησή τους κάθε σχολικό έτος στη Γαλακτοκομική Σχολή, για Διοικητικό και Εκπαιδευτικό έργο, δεδομένου, ότι όλοι έχουν και Παιδαγωγική Επάρκεια, κάτι πολύ απαραίτητο στη συγκεκριμένη Σχολή, εξαιτίας του ιστορικού του σχολικού εκφοβισμού, που υπέστη σπουδαστής της στο παρελθόν, με την ατυχή κατάληξη, που όλοι γνωρίζουμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων.