Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας Οδού

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης

Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου και για όλο το μήνα Ιούλιο θα υπάρξουν ορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας οδού, προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.Οι εργασίες αφορούν την καθολική συντήρηση ανεμιστήρων σήραγγας, τον έλεγχο μετρητών ρύπων και ταχύτητας ανέμου και την σήμανση με LED θυρών διαφυγής πεζών σηράγγων.Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών θα παραμείνει κλειστή η...
δεξιά(αργή) λωρίδα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά από την αριστερή(γρήγορη), ενώ θα υπάρχει και ειδική σήμανση.Τα τμήματα που υπάγονται σε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι:
1)Α/Κ Δωδώνης-Α/Κ
Νεοχωρίου 48,800 – 60 χ/θ
2)Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ
Μετσόβου
68 – 107 χ/θ
3)Α/Κ Αράχθου-Α/Κ
Μετσόβου
91 – 107 χ/θ
4)Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ
Αράχθου
68 – 91 χ/θ
5)Α/Κ Νεοχωρίου-Α/Κ
Ιωαννίνων
48,800 – 68 χ/θ
6)Σήραγγα Δωδώνης
61 – 64 χ/θ
7)Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Περιστερίου 100 – 107 χ/θ
8)Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς
107 – 120,800 χ/θ
9)Α/Κ Αράχθου-Α/Κ
Μετσόβου
91 – 107 χ/θ