Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη ζητά εθελοντές για τους καλοκαιρινούς μήνες

Μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου οι αιτήσεις

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από μέσα Ιουνίου έως και τέλη Ιουλίου 2016, σχεδιάζει την υλοποίηση δημιουργικών δράσεων για παιδιά της Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας- Βιβλιοθήκη Γνώσης & Συναισθημάτων. Στο πλαίσιο προσφοράς εργασίας από εθελοντές, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, του Υπουργείου Παιδείας (Αποφ. 83064/ΙΖ/20-08-2003, ΦΕΚ 1173), μπορούν ενδιαφερόμενοι φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, συναφών γνωστικών αντικειμένων με την υλοποίηση των...
καλοκαιρινών μας δράσεων (π.χ. Τμήματα Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΦΠΨ ) να δηλώνουν ενδιαφέρον για προσφορά εθελοντικής εργασίας στη βιβλιοθήκη μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2651 0 72863 ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zosimaialib@sch.gr. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.