Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Στελέχη τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων θα προσλάβει η εταιρεία: "Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε."

Η εταιρεία "Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε.", που δραστηριοποιείται στον χώρο του αυτοκίνητου με έδρα τα Ιωάννινα, αναζητά εκπροσώπους για την στελέχωση τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων, όπου οι κάτοχοι της θέσης θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και την τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, μέσω εξερχόμενων κλήσεων. Η εταιρεία προσφέρει άμεση πρόσληψη με σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία Δευτέρα-Παρασκευή και σταθερές μηνιαίες αποδοχές με ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να...
διαθέτουν πνεύμα ομαδικότητας και ευελιξίας, προϋπηρεσία στον κλάδο του αυτοκίνητου τουλάχιστον 2 έτη, πολύ καλή δεξιότητα στον λόγο με διαπραγματευτικές ικανότητες, απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανωτέρας σχολής, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώσεις Αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 26510 85204-5. Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: main@gartzonikas.gr