Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σήμερα θα καταβληθεί στους δικαιούχους το επίδομα ενοικίου

Οι δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, των οποίων η αίτηση έχει ήδη εγκριθεί, θα λάβουν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου τη 10η και την 11η καταβολή του επιδόματος ενοικίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε λίγες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι λαμβάνουν συγκεντρωτικά περισσότερες των μιας δόσεων και θα πρέπει να...
υπάρξει η ανάλογη συνεννόηση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.Ειδικότερα:
-Το ποσό των 2.776.207,82 ευρώ πιστώνεται ως δέκατη δόση σε 21.035 δικαιούχους, ενώ 309 λαμβάνουν τέσσερις δόσεις.
-Το ποσό των 2.699.967,82 ευρώ πιστώνεται ως ενδέκατη δόση σε 21.063 δικαιούχους, ενώ από δύο έως έξι δόσεις λαμβάνουν συνολικά 281 δικαιούχοι.
Υπενθυμίζεται ότι, η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.