Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΗΠΕΙΡΟΣ - Απλήρωτοι από το καλοκαίρι του 2015 οι εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ

Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων ζητούν οι εκπαιδευτές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. στην Ήπειρο, οι οποίοι ενώνοντας τις φωνές διαμαρτυρίας του με τους συναδέλφους του από ολόκληρη τη χώρα, διεκδικούν τα χρήματα για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν το χειμερινό εξάμηνο 2015Β, το διάστημα Ιανουαρίου 2016-Μαρτίου 2016 καθώς και το εαρινό εξάμηνο 2016Α. Για το λόγο αυτό, το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου, απέστειλε προς την ...
πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας την ακόλουθη επιστολή: "Αξιότιμε κε. Υπουργέ, Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγωνία μας και την έντονη δυσαρέσκειά μας για την πολύμηνη και μη δικαιολογημένη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων μας, τόσο του χειμερινού εξαμήνου 2015Β διάστημα Ιανουαρίου 2016 – Μαρτίου 2016 καθώς και για το εαρινό εξάμηνο 2016Α, το οποίο ολοκληρώνεται εντός του μηνός Ιουνίου και δε μας έχει καταβληθεί το παραμικρό αντίτιμο έναντι των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι υπηρεσίες μας διέπονται πάντα από υψηλά στάνταρ λόγω του επαγγελματισμού, του σεβασμού και της αγάπης για τον θεσμό των ΔΙΕΚ και τους εκπαιδευόμενους που μας χαρακτηρίζουν, υπερβάλλοντας εαυτούς καθημερινά και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε αφεθεί στο έλεος των καταστάσεων. Θεωρούμε μη ανεκτή την υφιστάμενη κατάσταση, διότι παρά την επανειλημμένη ασυνέπεια εκ μέρους των ιθυνόντων της καταβολής των δεδουλευμένων μας, όλοι εμείς οι Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. παρείχαμε και συνεχίζουμε να παράσχουμε αδιαλείπτως και με ευσυνειδησία τις υπηρεσίες μας. Σας καλούμε να επιληφθείτε του δίκαιου και αυτονόητου αιτήματος μας δίνοντας λύση, διότι δυστυχώς η υπάρχουσα κατάσταση απαξιώνει την επαγγελματική κατάρτιση και τους Εκπαιδευτές που απασχολούνται σε αυτήν, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν την δυνατότητα μας να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Σας επισημαίνουμε δε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. στην λειτουργία της επαγγελματικής κατάρτισης διότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. απαρτίζεται από επιστημονικό δυναμικό υψηλών τυπικών προσόντων, επιτελώντας το καθήκον του με αφοσίωση και συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες όσον αφορά στην υποδομή και την λειτουργία των εκάστοτε Δ.Ι.Ε.Κ.. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για σημαντικό αριθμό εκ των Εκπαιδευτών, η μισθοδοσία από τα Δ.Ι.Ε.Κ. αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος. Βάσει πληροφοριών μας το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς εσάς υποβάλλοντας σχετικά αιτήματα της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα για την κατά το δυνατόν διευθέτηση του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που έχετε ήδη κάνει ή προτίθεστε να κάνετε. Παράλληλα αιτούμεθα να δεχτείτε αντιπροσωπεία του Σωματείου μας για να ανταλλάξουμε απόψεις επί σειράς θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας & των προβλημάτων που παρατηρούνται στα Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου αφενός μεν με την εμπειρία μας να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία τους και αφετέρου να ενημερώσουμε τα μέλη μας διότι εκφράζουν δικαιολογημένα μεγάλη αγωνία λόγω έλλειψης πληροφόρησης".