Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας στη Σλοβακία για νέους ηλικίας 18-30 ετών

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής, το ταξιδιωτικό κόστος και παρέχεται μηνιαίο επίδομα

Αφορά κοινωνική εργασία στον οργανισμό SPOSA (Organization for the Help of People with Autism) στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. O SPOSA είναι ένας εθνικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με αυτισμό. Έχει ως σκοπό να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των παιδιών με αυτισμό καθώς επίσης και των οικογενειών τους. Ο εθελοντής θα υποστηρίξει την διεξαγωγή δημιουργικών εργαστηρίων για τα παιδιά με αυτισμό και την διοργάνωση δραστηριοτήτων ενηκμέρωσης και...
υποστήριξης των οικογενειών τους. Για τους συμμετέχοντες νέους καλύπτονται τα έξοδα διαμονής, παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ και μηνιαία αποζημίωση 95 ευρώ για λοιπά έξοδα, ενώ το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ. Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ενώ παρέχεται κύκλος μαθημάτων εκμάθησης σλοβακικής γλώσσας. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στον τομέα της ειδικής αγωγής ή σε άτομα τα οποία έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού. Δηλώσεις συμμετοχής έως 4/7/2016: mail: info@nuestromundo.gr